Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2020

laddersong
Jesteśmy społeczeństwem ginącym z nadmiaru wyboru
— Margaret Atwood
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viapomruki pomruki
laddersong

Hej!
Śpij dobrze i nie smuć się. Pierwszego ciepłego, wiosennego dnia, będziesz mnie miał tu znowu. 

— Włóczykij
Reposted fromejze ejze viahavingdreams havingdreams
laddersong
laddersong
Wydaje mi się, że z wiekiem jestem coraz bardziej świadoma nieustannego upływu czasu. Kiedy byłam dzieckiem, dni i godziny były długie i przestronne, było w nich miejsce na zabawę i odpoczynek, i na czytanie książek dla dzieci. Pamiętam, jak w wieku ośmiu lat pisałam wiersz "Snow". Powiedziałam wtedy na głos: "Chciałabym zapisać uczucia, które mam teraz, kiedy jestem jeszcze mała, bo kiedy urosnę, będę wiedziała, jak pisać, ale już zapomnę, jak odczuwa się bycie małym". Tak właśnie jest, że dziecięca wrażliwość na nowe uczucia i doświadczenia maleje odwrotnie proporcjonalnie do wzrostu technicznej umiejętności.
— Sylvia Plath - "Dzienniki 1950-1962"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams
laddersong
3763 350b 500
Reposted fromtfu tfu vianiskowo niskowo
laddersong
1740 ad40 500
Reposted fromelegy elegy
laddersong
8914 4439 500
Reposted fromevanescence evanescence vianiskowo niskowo
laddersong
3565 950e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasoko soko
laddersong
1623 b553 500
Reposted fromBabson Babson viathebelljar thebelljar
laddersong
1799 ea9e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasoko soko
laddersong
Chwała tym, którzy odeszli i nauczyli nas, że nie można budować swojej wartości na drugim człowieku.
— "Kobieta Absolutna by Nawój&Uboska"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasoko soko

February 22 2020

laddersong
4201 bb3d 500
Reposted fromBourbonBlues BourbonBlues viasunako sunako
laddersong
Przestań szukać­ szczęścia w tym samym miejscu­, w którym je z­gubiłeś.
— Oczami mężczyzny
Reposted fromniewychowana niewychowana viairbjarbirb irbjarbirb
laddersong
laddersong
0695 bd6b
Reposted fromsavatage savatage viabadblood badblood
laddersong

February 19 2020

laddersong
1402 4a33 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaarrives arrives
laddersong
9357 ef4e 500
Reposted frommonstrum monstrum viaarizonadream arizonadream
laddersong
8304 43e5
laddersong
5491 55f1 500
Porto, Portugal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl