Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 04 2017

laddersong
5540 cfb0 500
Reposted fromkrzysk krzysk viakrybus krybus

April 14 2017

laddersong
4661 1fd2
laddersong
Myślę, że raz w życiu zdarza się taka Miłość. Taka Miłość, po której każda następna musi okazać się mniejsza, taka, do której porównuje się wszystkie inne, przez co te wszystkie inne skazane są na porażkę.
— Robert Rient, Chodziło o miłość
laddersong
3461 5e9b
Reposted fromsnowlake snowlake viawiks wiks
laddersong
Jedno się układa to drugie się pierdoli
— Michał Juszczyk
Reposted fromreksi0 reksi0 viaguerriera guerriera
laddersong
 Wierzyłem - zwyczajnie młody,
Że jeszcze nie wyszło z mody
Myśleć i czuć
— Asnyk
Reposted fromwstydem wstydem viaguerriera guerriera
laddersong
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić.
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viawiks wiks
laddersong
Tęskniłem za nią po prostu. Bez niej nic nie smakowało tak samo dobrze jak z nią.
— Jay Crownover
laddersong
Ludzie sukcesu mają siłę robienia rzeczy, na które nie mają ochoty. Czyli, że zamiast brać windę, zawsze cisną schodami do góry. Nikomu się nie chce wstawać rano razem z kogutami – serio – ale są wśród nas ludzie, którzy znajdują w sobie siłę, żeby to czynić i mimo podkrążonych oczu podbijać świat. Każde przełamanie wewnętrznego oporu, przekroczenie własnej granicy buduje w nas moc do działania i zwiększa wiarę we własne możliwości.
laddersong
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss viadusz dusz
laddersong
Pamięć bywa ułomna – myślałem, że cię nie zapamiętam, a nie potrafię zapomnieć.
— P. Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie
laddersong
0475 82c0 500
Pachu m torres
Reposted fromPoranny Poranny viaMrrruk Mrrruk
4615 0573 500
Reposted fromfamouslastnerds famouslastnerds viaikari ikari
laddersong
0034 de22 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaeftees eftees
laddersong
5826 c8fb
Reposted fromscorpix scorpix vialonelyheartsclub lonelyheartsclub
4893 4178
Reposted fromszpadyzorekx33 szpadyzorekx33 vialeksandra leksandra
6269 778a 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy vialeksandra leksandra
Nowadays people know the price of everything and the value of nothing.
— Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray
(via goodreadss)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaHanJiMun HanJiMun

April 12 2017

5208 9929 500
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viaLusia Lusia
laddersong
7354 2051
Reposted fromwagabunda wagabunda viakoszmarek koszmarek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl